Βελτιώνονται οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με την προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν 100 νέα Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ), με δυνατότητα διάθεσης ρέστων σε χαρτονομίσματα. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 12 Τερματικά Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ).

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα φόρτισης και των ανώνυμων καρτών από την ιστοσελίδα athenacard.gr, όπως και μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων που φέρουν την τεχνολογία NFC. Τέλος, επεκτείνεται η ημερομηνία λήξης των δικαιωμάτων μετακίνησης από τα ΑΜΕΚ και αυτοματοποιείται η διαδικασία παροχής δικαιωμάτων για τους δικαιούχους ελεύθερης ή μειωμένου κομίστρου μετακίνησης, όπως ΑμΕΑ, φοιτητές, πολύτεκνοι, κλπ.