Τροχοί & TIR

Ταξί μεταφοράς αναπηρικού αμαξιδίου

Διευκρινίσεις παρείχε η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του υπ. Μεταφορών αναφορικά με τα ισχύοντα για τη μεταφορά αναπηρικού αμαξιδίου από Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ). Έτσι, προκει
Κυριακή 24/11/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινίσεις παρείχε η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του υπ. Μεταφορών αναφορικά με τα ισχύοντα για τη μεταφορά αναπηρικού αμαξιδίου από Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ).

Έτσι, προκειμένου να θεσπιστεί ρητώς η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία ως Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ συγκεκριμένου τύπου πενταθέσιων οχημάτων, των πολυμορφικών (ενός όγκου) οχημάτων, λόγω της πολλαπλής χρηστικότητας αυτών και της δυνατότητάς τους να διαμορφωθούν (εσωτερικά) ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη μεταφοράς αναπηρικού αμαξιδίου, πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμΕΑ στο όχημα και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ΑμΕΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προς διευκόλυνση της επιβίβασης και αποβίβασης του επιβάτη στο όχημα και προς ενίσχυση της ασφάλειας αυτού κατά τη διάρκεια της εκτελούμενης διαδρομής καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν τα συγκεκριμένου τύπου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ οχήματα (πολυμορφικά/ενός όγκου) προκειμένου να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο.

Τέλος, διευκρινίζεται πως ο αριθμός των μεταφερόμενων αμαξιδίων, αναγράφεται σε ειδική παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας και είναι κατανοητό ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των καθημένων του πεδίου S.1. Σε κάθε περίπτωση, εξυπακούεται ότι ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, από τον συγκεκριμένο τύπο Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ οχημάτων, δεν δύναται να υπερβαίνει τον εκ του ν.4070/2012, όπως ισχύει, προβλεπόμενο αριθμό, ήτοι τους πέντε (5).

PreviousNext