Η ποιότητα στις διανομές αρχίζει από εκεί που αρχίζει και σε κάθε άλλη δραστηριότητα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, όπως τις καθορίζει ο πελάτης.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί πια οι μεταφορείς να κάνουν καλύτερα αυτό που έκαναν ανέκαθεν, αλλά θα πρέπει επιπλέον να προσφέρουν και καινούργιες υπηρεσίες. Οι εταιρείες διανομών οφείλουν να σχεδιάσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούν, κατά τρόπον ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη.

Οι πελάτες ζητούν απλά πράγματα. Περιμένουν από τους μεταφορείς να εκτελούν τις παραγγελίες εγκαίρως, να διανέμουν τα προϊόντα άθικτα, να χρεώνουν ανταγωνιστικά κόμιστρα και να διεκπεραιώνουν σωστά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ακόμη περισσότερο, θέλουν έναν μεταφορέα που να μπορούν να του αναθέσουν συνολικά τη διαδικασία διανομών των προϊόντων τους. Κι αυτό για να επιτύχουν μικρότερο κόστος μεταφορών, που με τη σειρά του θα σημαίνει μικρότερο κόστος διανομών και εν τέλει ανταγωνιστικότερη τιμή του προϊόντος. Αυτές οι απαιτήσεις φαίνονται πολύ απλές. Ωστόσο, κάθε μια απ' αυτές ικανοποιείται κατά μέσο όρο μόλις στο 50% των περιπτώσεων. Πού βρίσκεται, λοιπόν, το πρόβλημα;

Σε κάθε εταιρεία Logistics υπάρχουν, προφανώς, πολλοί λόγοι, πρέπει, όμως να εντοπιστούν οι συνήθεις κοινοί προβληματικοί τομείς, στους οποίους να εφαρμοστούν κατάλληλα συστήματα ποιότητος που θα καταστήσουν τη λειτουργία της μεταφοράς/διανομής αποδοτικότερη.

Όταν αναζητάμε ένα σύστημα που να μας προσφέρει λύσεις σε θέματα ποιότητος, πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη έναντι της θεραπείας. Ο πελάτης ζητά κατά κύριο λόγο έγκαιρη και ασφαλή παράδοση. Έτσι, οι εταιρείες μεταφορών και διανομών πρέπει να βρουν τρόπους να μειώσουν τις καθυστερήσεις και να στερεώνουν αποτελεσματικά το φορτίο κατά τη μεταφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Μαΐου (385) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.