Τροχοί & TIR

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Καθορίστηκε στα 80 εκ. ευρώ το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπο
Δευτέρα 04/05/2020 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκε στα 80 εκ. ευρώ το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020.

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η παραπάνω δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο ίδιο τεύχος #385

PreviousNext