Μεταφορικό Ισοδύναμο

Δευ, 04/05/2020 - 11:00

Καθορίστηκε στα 80 εκ. ευρώ το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020.

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η παραπάνω δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.