Μειωμένοι είναι οι δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), που περιλαμβάνουν τον Μάρτιο, πρώτο μήνα της μεγάλης κρίσης.

Ειδικότερα, o Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών» του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 17,0%, έναντι μείωσης 12,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων περιόδων των ετών 2019-2018.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην «Αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες» του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 17,1%, έναντι μείωσης 5,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων περιόδων των ετών 2019-2018.

Σημείωση: Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Μεταφορών είναι τριμηνιαίοι δείκτες του οικονομικού κύκλου των επιχειρήσεων, οι οποίοι ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά το 2005, με έτος βάσης (ε.β.) 2005=100,0.

Η κατάρτιση των δεικτών βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις, από διοικητικές πηγές και στη χρήση μεθόδου εκτίμησης για τον υπολογισμό στοιχείων που λείπουν. Η εκτίμηση γίνεται για κάθε επιχείρηση, με βάση τη μέση ετήσια μεταβολή του κύκλου εργασιών της. Για το Α΄ τρίμηνο 2020 δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αλλαγή στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα αναφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισμού των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών, καθώς και για τα στοιχεία χρονολογικών σειρών των δεικτών, διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT48/.