Μια νέα πολυετή συνεργασία ανακοίνωσαν πρόσφατα η FedEx και η Microsoft, μέσω της οποίας σχεδιάζεται να συνδυαστεί το παγκόσμιο δίκτυο logistics της πρώτης με το «σύννεφο» (cloud) της δεύτερης, το γνωστό «Microsoft Azure».

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να έχουν ένα πρωτόγνωρο επίπεδο ελέγχου και παρακολούθησης της παγκόσμιας κίνησης των αγαθών. Ακριβώς αυτό εξυπηρετεί και η πλατφόρμα «FedEx Surround», η πρώτη εφαρμογή που προέκυψε από την εν λόγω συνεργασία.

Μέσω αυτής, η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί δεδομένα και αναλύσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τα logistics και τα αποθέματα. Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, τα οφέλη που προσφέρει η υπηρεσία FedEx Surround θα επεκταθούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό που συμμετέχει στην αλυσίδα εφοδιασμού και ιδιαίτερα σε αυτές που εξαρτώνται από παραδόσεις υψηλής ταχύτητας. Για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο μπορεί επειγόντως να χρειαστεί ένα πακέτο για να σώσει μια ζωή, ή ένα ανταλλακτικό ενδεχομένως να χρειάζεται να μεταφερθεί γρήγορα σε ένα εργοστάσιο, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας του.

Το FedEx Surround μπορεί επίσης να συλλέξει πολλαπλά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω της βελτιωμένης σάρωσης και της τεχνολογίας IoT (Internet of Things) της FedEx. Εν συνεχεία τα αναλύει με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και της νοημοσύνης των μηχανών, μια διαδικασία εκμάθησης γνωστής ως «machine learning». Έτσι, οι εταιρείες όχι μόνο παρακολουθούν καλύτερα τη μεταφορά των προϊόντων τους, αλλά επιπλέον έχουν καλύτερη αντίληψη των παγκόσμιων εμπορικών συνθηκών.

Σημειώνεται, πως στους επόμενους μήνες οι δύο εταιρείες θα ανακοινώσουν πρόσθετες εφαρμογές στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι οποίες θα αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερες τεχνολογίες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του Dynamics 365, προσφέροντας στους καταναλωτές πιο ολοκληρωμένους τρόπους αγορών και γρηγορότερες-αποτελεσματικότερες παραδόσεις.