Τροχοί & TIR

Μελέτη KPMG: Το μέλλον των Μεταφορών και των Logistics. Οι τάσεις

Ο τομέας των Μεταφορών και Logistics γνώρισε δραστικές μεταβολές και ανακατατάξεις κατά την τελευταία δεκαετία και καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Ενάντια στις πιθανότητες, ο κλάδος παρουσιάζει
από Πηγή: Δημήτρης Παπακανέλλου, Partner, Consulting KPMG στην Ελλάδα.  | Κυριακή 17/07/2022 - 14:03
Κοινοποίηση στα Social Media
logistcs warehouse

Ο τομέας των Μεταφορών και Logistics γνώρισε δραστικές μεταβολές και ανακατατάξεις κατά την τελευταία δεκαετία και καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Ενάντια στις πιθανότητες, ο κλάδος παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και μετασχηματισμό. Η έρευνα της KPMG στην Ελλάδα “The Future of Transportation & Logistics” διερευνά τη δομή του κλάδου, το μέγεθος και την ανάπτυξη, τις οικονομικές τάσεις και τους διαφορετικούς τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Παρέχει μια επισκόπηση και συγκριτική ανάλυση των βασικών παραγόντων της αγοράς, τα κύρια εμπόδια για τους νεοεισερχόμενους και τις αναμενόμενες μελλοντικές επενδύσεις στον κλάδο.

Επιπλέον, η έρευνα ρίχνει φως στις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, τονίζοντας τις τάσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου.

Τέλος, καθώς ο αυξανόμενος αριθμός εμπόρων λιανικής αναζητά καινοτόμους τρόπους για να βελτιώσει την παράδοση προς τον τελικό καταναλωτή και τη συνολική εμπειρία των πελατών τους, ο κλάδος στρέφεται όλο και περισσότερο σε νέες λύσεις με τη μέθοδο “click and collect”.

Η εστιασμένη έρευνα της KPMG συγκρίνει τα τρία μοντέλα που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή: Store Collection, Smart Lockers και Curbside Pickup System

Βασικά ευρήματα

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (GVA) των Μεταφορών και Αποθήκευσης στην Ελλάδα αποτέλεσε το 7.5% του συνολικού GVA για το 2019, την 5η υψηλότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ- 27.

Ο τομέας 3PL παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, με μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) 9.8% στα έσοδα του κλάδου 3PL από το 2015 έως το 2019, με το EBITDA και τη ρευστότητα να απεικονίζουν μια συνολική θετική απόδοση του κλάδου την ίδια περίοδο.

Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίους παίκτες. Το 78% του συνόλου των 1 550 εταιρειών 3PL έχουν ετήσια έσοδα κάτω από 1 εκατ. ευρώ

Η αγορά είναι ανταγωνιστική, εξαιρετικά κατακερματισμένη παρά την παρουσία πολλών παγκόσμιων οργανισμών logistics και οι περισσότερες εταιρείες παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη.

Υπάρχει υψηλή επενδυτική δραστηριότητα και ενδιαφέρον για τον κλάδο των Logistics. Περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ αναμένεται να επενδυθούν για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής τα επόμενα χρόνια.

Μερικές από τις επικρατούσες τάσεις είναι οι παρακάτω:

  •  Η προσήλωση και επένδυση στην τεχνολογία της Ρομποτικής
  •  Η αυξημένη σημασία των Advanced Analytics
  •  Η στροφή προς τη βιωσιμότητα και την οικολογική συνείδηση
  •  Η αστικοποίηση των λειτουργιών αποθήκευσης και διανομής

Κύρια ευρήματα της εστιασμένης έρευνας

Η λύση Store Collection είναι η απλούστερη λύση παραλαβής παραγγελιών, προσφέροντας ευελιξία και χαμηλό κόστος για μικρό αριθμό παραγγελιών ανά ημέρα.

Τα Smart Lockers μειώνουν το κόστος της διαδικασίας παραλαβής, εξαλείφοντας την αν- θρώπινη επαφή. Τα οικονομικά στοιχεία το καθιστούν κατάλληλο για μεσαίο αριθμό παραγγελιών ανά ημέρα.

Τα Curbside Pickup Systems (CPS) είναι μια λύση που κάνει πλήρη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας στην διαδικασία παραλαβής – προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία πελάτη, ευκολία, ευελιξία και το χαμηλότερο κόστος για μεγάλο αριθμό παραγγελιών.

Συμπεράσματα

Ο τομέας Μεταφορών & Logistics στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 7% του GVA κατά το 2019, με τις εταιρείες 3PL να παρουσιάζουν ανάπτυξη την αντίστοιχη περίοδο. Η ελληνική αγορά είναι πολύ κατακερματισμένη, με παρόχους κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους. Κατά συνέπεια, η ανταγωνιστικότητα της αγοράς αποτελεί εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους.

Ωστόσο, διαφαίνονται νέες επενδύσεις στον τομέα των Logistics. Οι οργανισμοί κατευθύνουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους σε λύσεις βελτιστοποίησης αυτοματισμού, όπως η ρομποτική και τα Advanced Analytics, για να αποκτήσουν πιο εξελιγμένες γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες τους.

Επιπλέον, οι βασικοί παράγοντες στον τομέα των Logistics εφαρμόζουν όλο και πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις που εξαλείφουν τις εκπομπές προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

 

PreviousNext