Τροχοί & TIR

Το Σημείωμα του Εκδότη

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 103/Α/22 ο νόμος 4935 με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο παρέχονται σημαντικές φορολογικ
από Μανώλης Αγριμανάκης | Σάββατο 02/07/2022 - 17:08
Κοινοποίηση στα Social Media
Το Σημείωμα του Εκδότη

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 103/Α/22 ο νόμος 4935 με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο παρέχονται σημαντικές φορολογικές και άλλες, απαλλαγές στις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε μετασχηματισμό και συνεργασία με άλλες μέσω σύμβασης ή συμφωνίας, με σκοπό την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφή και με στόχο την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων.

Ξεκίνησαν οι συγχωνεύσεις

Ειδικότερα, ο νόμος 4935/22 παρέχει φορολογικά κίνητρα, όπως απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο, διατήρηση σε ισχύ διοικητικών αδειών, απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές απαλλαγές, αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών κ.α.

Ο παραπάνω νόμος – απευθύνεται σε κάθε μορφής επιχείρηση– δίνει, όμως, μια τελευταία, θα λέγαμε, ευκαιρία στις Μεταφορικές να προχωρήσουν σε συνενώσεις, κάτι που για δεκαετίες τώρα δεν έκαναν, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση πολλών από αυτών και το κλείσιμό τους.

Πληροφορίες του Τ.Τ. αναφέρουν ότι ήδη ξεκίνησαν συγχωνεύσεις μεταξύ μεταφορικών εταιρειών και επιχειρήσεων Logistics ή βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Ταυτόχρονα, συγχωνεύσεις έχουμε και σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις που έμμεσα θα επηρεάσουν τη μεταφορά, όπως είναι η επικείμενη συνένωση των εταιρειών Φλωρίδης και Αφοί Νασόπουλοι που απασχολούν δεκάδες φορτηγά ψυγεία για τις εισαγωγές των κρεάτων και τη διανομή τους εντός της Ελλάδας.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ανάγκη συγχώνευσης των μικρών, μεσαίων ή και μεγάλων μεταφορικών επιχειρήσεων είναι υπαρκτή και αυτό γιατί μόνο έτσι θα γίνουν ισχυρές, ικανές να κερδίζουν μεταφορικές συμβάσεις, κάτι που οι αναγνώστες μας το γνωρίζουν πολύ καλά.

Καλό μήνα και πάντα καλοτάξιδοι 

PreviousNext