Αλλάζει η ύλη για υποψήφιους οδηγούς

Δευ, 30/11/2020 - 12:06

Με σκοπό την επικαιροποίηση της ύλης και των ερωτηματολογίων των εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, το υπ. Μεταφορών προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, έργο της οποίας είναι η προσαρμογή ή/και συμπλήρωση - επικαιροποίηση της ύλης και των ερωτηματολογίων των ακόλουθων εγχειριδίων επιμόρφωσης υποψήφιων οδηγών:

• Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών μοτοσυκλετών,

• Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων,

• Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών φορτηγών,

• Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών λεωφορείων,

λαμβάνοντας υπ' όψιν την εξέλιξη της τεχνολογίας, την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την όσο το δυνατόν καλύτερη και εκτενέστερη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών.

Η Ομάδα Εργασίας έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες οφείλουν, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης εκτέλεσης του έργου της, να της παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Το θέμα της επικαιροποίησης της ύλης έχει τεθεί επανειλημμένα από Σχολές και εκπαιδευτές υποψηφίων επαγγελματιών οδηγών, οι οποίοι μιλώντας στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR ανέφεραν ότι στα υπάρχοντα ερωτηματολόγια δεν περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στα διάφορα σύγχρονα συστήματα, τα οποία εξοπλίζουν τα οχήματα αρκετά χρόνια τώρα και, μάλιστα, υποχρεωτικά στο πλαίσιο σχετικών κοινοτικών οδηγιών.