Μεγάλες ζημιές καταγράφουν οι μεταφορικές του Ηνωμένου Βασιλείου εξαιτίας της έλλειψης φορτίων επιστροφής για τα φορτηγά τους που βγαίνουν στις χώρες ης Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Ομοσπονδία Μεταφορέων RHA, το 70% των φορτηγών που έφτασαν στο Η. Β. ήταν άδεια, καθώς οι υπεύθυνοι των εταιρειών που ανήκουν δεν μπόρεσαν να βρουν φορτία επιστροφής από τις χώρες της Ε.Ε.

Κάπως καλύτερη είναι και η εικόνα για τα φορτηγά χωρών της Ε.Ε. που ξεφόρτωσαν στο Η. Β. χωρίς, όμως, να βρουν φορτίο επιστροφής. Η ίδια πηγή (RHA) επικαλούμενη στοιχεία αναχωρήσεων προς Γαλλία ανέφερε ότι το 47% των φορτηγών διαφόρων χωρών έφυγαν άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως τα περισσότερα από αυτά είχαν εξασφαλίσει κάποιο φορτίο στον δρόμο επιστροφής προς την έδρα τους, οπότε είχαν κατά πολύ μειωμένα τα κενά χιλιόμετρα.

Από την πλευρά τους, οι Βρετανοί εξαγωγείς και εισαγωγείς αναφέρουν ότι επέρχεται μια βελτίωση στο εμπόριο μεταξύ Η. Β. και Ε.Ε., είναι, ωστόσο, επιφυλακτικοί λέγοντας πως «οι επιπτώσεις του Brexit θα φανούν τον προσεχή Απρίλιο με την έναρξη νέων συνοριακών ελέγχων. Μείωση του εμπορίου αναπόφευκτα θα επιφέρει και μείωση των μεταφορών», και σημείωσαν ότι βάσει των στοιχείων, το εισαγωγικό/ εξαγωγικό εμπόριο μεταξύ Η. Β. και Ε.Ε. πραγματοποιείται με φορτηγά σε ποσοστό 75%-80%.

Τα ελληνικά

Σε καλύτερη μοίρα βρίσκονται τα ελληνικά φορτηγά ψυγεία, τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα φεύγουν για Η. Β., έχοντας, όμως, εξασφαλίσει φορτία επιστροφής από Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία ή Γαλλία. Συνήθως, αναχωρούν με γαλακτοκομικά προϊόντα για Η. Β. και επιστρέφοντας φορτώνουν κρέατα από τις παραπάνω χώρες. Και, πάντως, δεν φεύγουν για Η. Β. χωρίς εξασφαλισμένο φορτίο επιστροφής.