Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του να συμμετάσχουν σε έρευνα σχετικά με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη δημιουργία ενός Εικονικού Εμπορευματικού Κέντρου (Virtual Freight Centre).

Το παραπάνω πιλοτικό σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου AEOLIX (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020”), που αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα, στο οποίο συμμετέχουν 35 επιχειρήσεις και οργανισμοί από 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικοί κολοσσοί όπως οι εταιρείες UNILEVER και MONDELEZ.

Στόχος του έργου AEOLIX είναι να βοηθήσει με πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο τρόπο τις επιχειρήσεις και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να λαμβάνουν πιο γρήγορες και αξιόπιστες αποφάσεις, χάρη σε μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα logistics, που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κατακερματισμού των πληροφοριών και της έλλειψης διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων για τη λήψη αποφάσεων logistics.

Το ΕΒΕΘ συμμετέχει ως εταίρος στο AEOLIX και πρόκειται να εμπλακεί κυρίως στην προαναφερόμενη πιλοτική εφαρμογή του Virtual Freight Centre στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου που έχουν στην κατοχή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του Virtual Freight Centre προβλέπει τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να διαθέτουν, έναντι σχετικού τιμήματος, σε άλλες επιχειρήσεις, δικό τους αποθηκευτικό χώρο ή αντίστοιχα να αναζητούν εύκολα διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κι ευέλικτα τις περιόδους αιχμής.

Επιπρόσθετα, η λειτουργία του Κέντρου και γενικότερα η υλοποίηση του AEOLIX αναμένεται να συντελέσει στην προσέλκυση επιπλέον φορτίων, από γειτονικές χώρες και περιοχές, μεγαλώνοντας έτσι την «πίτα» υπηρεσιών logistics της περιοχής. Αξίζει να αναφερθεί ότι την επιστημονική υποστήριξη του εν λόγω πιλοτικού έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.ΜΕΤ. - Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Δεδομένων των παραπάνω, το ΕΒΕΘ κάλεσε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις - μέλη του, οι οποίες κατέχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ένα ερωτηματολόγιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση emmanouilidis@ebeth.gr, αρμόδιοι Γ. Εμμανουηλίδης, τηλ. 2310 370181 και Αντ. Μπούμπουλας, τηλ. 2310 370180.

Σημειώνεται ότι όσες από τις παραπάνω επιχειρήσεις επιθυμούν να διαθέτουν προς αξιοποίηση τυχόν πλεονάζοντα αποθηκευτικό χώρο θα έχουν την ευκαιρία, συμπληρώνοντας σχετικό πεδίο στο ερωτηματολόγιο, να εκδηλώσουν το ειδικό τους ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου https://aeolix.eu.