ΕΒΕΘ

Προεξοφλήσεις των επιταγών από τις τράπεζες και όχι παρατάσεις – Αυστηρότερα τα κριτήρια δανεισμού

Την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες, ώστε αυτές με τη σειρά τους να

Πρόταση ΕΒΕΘ για την απόδειξη πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών παραδόσεων

Η υλοποίηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και τα ζητήματα ασφάλειας των Ελλήνων εξαγωγέων, όσον αφορά στην απόδειξη της πραγματοποίησης

Βιομηχανικό πάρκο στον Ασπρόπυργο

Καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις (μεταφορικές, Logistics, μεταποιητικές, εμπορικές κ.α.) αποτελεί η έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού

Δυνατότητα αξιοποίησης ανεκμετάλλευτου αποθηκευτικού χώρου άλλης επιχείρησης έναντι σχετικού τιμήματος

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του να συμμετάσχουν σε έρευνα σχετικά με τις υφιστάμενες

Τάχθηκαν υπέρ της πώλησης του ΟΛΘ

Βροντερό «ναι» στην πώληση του ΟΛΘ έστειλαν προς την κυβέρνηση οι παραγωγικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας οι οποίοι, μετά από συζητήσεις και

Φίλτρα