Επικυρώθηκε και για τη Scania το πρόστιμο για το «καρτέλ». Πώς έχει η εξέλιξη της υπόθεσης

Σάβ, 05/02/2022 - 09:00

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της Scania και επικυρώνει το πρόστιμο ύψους 880,52 εκατομμυρίων ευρώ που της επέβαλε η Επιτροπή λόγω της συμμετοχής της εταιρείας αυτής σε σύμπραξη (καρτέλ) μεταξύ κατασκευαστών φορτηγών.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εταιρείες Scania AB, Scania CV AB και Scania Deutschland GmbH, τρεις οντότητες του ομίλου Scania, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και πώληση βαρέων φορτηγών για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, «είχαν παραβεί τους κανόνες του δικαίου της Ένωσης που απαγορεύουν τις συμπράξεις, μετέχοντας, μαζί με τους ανταγωνιστές τους, σε συμπαιγνιακούς διακανονισμούς, με σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά των μεσαίων και βαρέων φορτηγών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)».

Η Επιτροπή επέβαλε στη Scania πρόστιμο ύψους 880.523.000 ευρώ.

Το ίδιο πρόστιμο είχε επιβληθεί και στους άλλους κατασκευαστές βαρέων φορτηγών. Εξαιρέθηκε του προστίμου η MAN γιατί ήταν αυτή που αποκάλυψε τη σύμπραξη. Η Scania δεν είχε αποδεχτεί να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διευθέτησης των διαφορών (στην οποία μετείχαν οι άλλοι κατασκευαστές) και προσέφυγε στο Ευρωδικαστήριο, το οποίο, ωστόσο, δεν έκανε δεκτή την προσφυγή και επικύρωσε το πρόστιμο που επέβαλε και στους άλλους κατασκευαστές (Volvo, DAF, Daimler - Mercedes-Benz, Iveco και Renault). Όπως αναφέρθηκε, η MAN, αν και μετείχε στη σύμπραξη, απηλλάγη ακριβώς γιατί προέβη στις αποκαλύψεις ενώπιων των Αρχών Ανταγωνισμού της Ε.Ε.

Στη συνέχεια της αποδοχής της σύμπραξης, διάφορα δικηγορικά γραφεία καλούσαν όσους είχαν αγοράσει αυτοκίνητα των παραπάνω κατασκευαστών την περίοδο 1997-2013 να καταθέσουν αγωγές για να πάρουν πίσω τα επιπλέον χρήματα που εκτιμάται ότι κατέβαλαν.

Αυτές οι υποθέσεις, οι αγωγές δηλαδή κατά των κατασκευαστών, εκκρεμούν ακόμη στα δικαστήρια και δεν αποκλείεται να οδηγηθούν σε παραγραφή. Αλλά και σε περίπτωση που εκδικαστούν, οι θιγόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν τη ζημία που υπέστησαν, έστω και αν οι κατασκευαστές έχουν παραδεχτεί το «καπέλο» στις τιμές πώλησης. Μεταξύ των άλλων, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων θα πρέπει να αποδείξουν ότι το επιπλέον τίμημα δεν το μετακύλισαν στο κόμιστρο -στην περίπτωση ΦΔΧ ή στο μεταφορικό κόστος των προϊόντων στην περίπτωση των ΦΙΧ, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράμετροι, όπως π.χ. οι αποσβέσεις που διενήργησαν και το φορολογικό όφελος που προέκυψε με τη μείωση των εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση, το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR παρακολουθεί την υπόθεση και για ό,τι νεότερο θα ενημερώσει τους αναγνώστες του.

Μανώλης Αγριμανάκης