Εξετάσεις για τη μεταφορά επικινδύνων υλικών (ADR) στην Ημαθία

Τετ, 07/06/2023 - 14:00

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθόρισε ως ημερομηνία εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικινδύνων υλικών (ADR) που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα την 04 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για βασική εκπαίδευση, επεκτάσεις και ανανεώσεις των ADR, στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Οι σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ παρακαλούνται να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες καταστάσεις και δικαιολογητικά τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, δηλαδή το αργότερο έως τις 26 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, καθώς και να ενημερώσουν τους υποψηφίους τους για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των εξετάσεων, και ότι για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας και πιστοποιητικό ADR, εφόσον διαθέτουν.