Την εξασφάλιση πόρων για επενδύσεις ύψους 121.000.000 ευρώ στις αστικές συγκοινωνίες ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης μιλώντας στην τριήμερη Διεθνή Συνάντηση που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα, με αντικείμενο τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και πρόσθεσε ότι στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι η προώθηση των Συνδυασμένων Μεταφορών, τόσο σε αστικό όσο και σε υπεραστικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΣΑ Τάσος Ταστάνης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ξεκινήσαμε τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να ανανεωθεί ο γηρασμένος στόλος οχημάτων με νέα και μάλιστα προωθημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ήδη –σε πρώτη φάση - εξασφαλίσαμε 30 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και δρομολογούμε την προμήθεια 92 οχημάτων, από τα οποία τα 12 θα είναι ηλεκτρικά».

Πέρα από όλα αυτά, ανάφερε σε άλλο σημείο ο Τ. Ταστάνης, «επεξεργαστήκαμε και συντάξαμε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΑΣΑ για την περίοδο 2018 – 2022, που προβλέπει επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 121.000.000 ευρώ, στις οποίες, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται και οι εξής

- Η εξασφάλιση κονδυλίων 100.000.000 ευρώ για την προμήθεια 400 καινούργιων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορείων και τρόλεϊ, πέραν της προμήθειας 92 λεωφορείων που ήδη δρομολογείται μετά την εξασφάλιση 30.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

- Η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Προληπτικής Διάγνωσης, Τεχνικής Ικανότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας των Οχημάτων Στόλου ΟΑΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4.060.000 ευρώ, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών, με παράλληλη προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

- Η προμήθεια και εγκατάσταση 500 νέων «έξυπνων» στάσεων, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

- Η προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών (ΟΣΠΕ) προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

- Η εγκατάσταση Wi-Fi στα οχήματα του Ομίλου, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

- Ο Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Ελέγχου των Λεωφορειολωρίδων, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ».