Τροποποιήθηκε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπ. απόφασης περί των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας για την έλξη οχημάτων κατηγορίας «Ο» δηλαδή των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων (επικαθήμενα).

Νέα ημερομηνία εφαρμογής της παραπάνω απόφασης (Γ9/46447/2397/2019) ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου του 2020.