Η εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής για ελέγχους φορτηγών και λεωφορείων

Τρί, 21/03/2023 - 13:06

Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων και συστηματικών τροχονομικών ελέγχων, Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και των Α΄ και Β΄ Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, πραγματοποίησαν από 11 έως 17-3-2023 ειδικούς ελέγχους σε λεωφορεία και φορτηγά οχήματα με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Συνολικά βεβαιώθηκαν 1.762 παραβάσεις εκ των οποίων:

- 705 σε λεωφορεία και ειδικότερα:

 • 467 σχετικές με ταχογράφους,
 • 196 σχετικές με παραβίαση ωραρίων-ανάπαυσης,
 • 26 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας,
 • 2 για οδήγηση από οδηγούς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,
 • 7 για φθαρμένα ελαστικά,
 • 2 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
 • 1 για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου,
 • 1 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και
 • 3 λοιπές παραβάσεις τροχαίας νομοθεσίας.

- 1.057 σε φορτηγά και ειδικότερα:

 • 702 σχετικές με ταχογράφους,
 • 255 σχετικές με παραβίαση ωραρίων-ανάπαυσης,
 • 34 για αντικανονική χρήση της κάρτας ταχογράφου οδηγού,
 • 15 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά,
 • 13 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας,
 • 7 για οδήγηση από οδηγούς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,
 • 7 για σκόπιμη επέμβαση με συσκευές που παρακάμπτουν το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR (μη χρήση ADBLUE),
 • 3 για ΚΤΕΟ,
 • 3 για χρήση κάρτας ταχογράφου έτερου οδηγού,
 • 3 για παραβίαση σφράγισης της συσκευής του ταχογράφου,
 • 2 για ανασφάλιστα οχήματα,
 • 2 για σκόπιμη επέμβαση στη συσκευή ταχογράφου με τοποθέτηση μαγνήτη στον αισθητήρα κίνησης (δότη) προκειμένου να παραποιούνται – αλλοιώνονται οι καταγραφόμενες ενδείξεις του ταχογράφου (χρόνος οδήγησης, διαλείμματα κ.τ.λ.).
 • Τα οχήματα οδηγήθηκαν σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, στα οποία αντικαταστάθηκαν ο αισθητήρας κίνησης με αντιμαγνητική θωράκιση και εκδόθηκε νέα βεβαίωση καλής λειτουργιάς ταχογράφου.
 • 2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεως,
 • 1 για επισφαλή φόρτωση,
 • 1 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και
 • 7 λοιπές παραβάσεις τροχαίας νομοθεσίας