Η κατάργηση ανανέωσης του ΗΑΣ (τσιπάκι)

Δευ, 08/02/2021 - 10:46

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 431/Β/5-2-21 η απόφαση κατάργησης της υποχρέωσης ανανέωσης του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ), όπως πρώτο το www.troxoikaitir.gr είχε αναφέρει στις 15/1/21, προκαλώντας τότε τις αντιδράσεις των Σωματείων.

Στην απόφαση 9614/21 του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τροποποιείται η προγενέστερη του 2017 και ορίζεται ότι το ΗΑΣ δεν ανανεώνεται και αντικαθίσταται μόνο εφόσον καταστραφεί το υπάρχον ή εφόσον μεταβληθούν τα βασικά δεδομένα του υπάρχοντος ΗΑΣ, όπως ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο ειδικός αριθμός δικαιώματος (μόνο για ΦΔΧ), ο αριθμός κυκλοφορίας ή ο αριθμός του πλαισίου.

Τα ΗΑΣ, που από το 2017 υπάρχουν στα παρμπρίζ των ΦΔΧ και των ΤΛΔΧ, παραμένουν (αλλά δεν ανανεώνονται).