Πώς βγαίνει η άδεια Φορτηγού ΙΧ για μεταφορές αλόγων

Για τον έλεγχο της νομιμότητας της μεταφοράς των αλόγων των αθλητών και των ιππικών ομίλων απαιτείται το κάθε μεταφερόμενο άλογο να έχει και το διαβατήριό του ή σχετική βεβαίωση του ιππικού ομίλου που ανήκει.

Μέσα στο όχημα που μεταφέρει άλογα, πρέπει να υπάρχει το διαβατήριο του κάθε αλόγου με τον αριθμό του και φωτογραφία του αλόγου ή σκαρίφημά του και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του.

Για την περίπτωση των ιππικών ομίλων, εκτός του διαβατηρίου του κάθε αλόγου, απαιτείται επικαιροποιημένη βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του ιππικού ομίλου στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί το ΙΧ Φορτηγό αυτοκίνητο. Στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα άλογα που σταβλίζονται στις εγκαταστάσεις του ομίλου, οι αριθμοί των διαβατηρίων τους και οι ιδιοκτήτες τους.

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ σε ιππικούς ομίλους θα πρέπει σε αυτούς να σταβλίζονται τουλάχιστον δέκα άλογα. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ σε αθλητές – ιππείς, θα πρέπει αυτοί να είναι ιδιοκτήτες πέντε αλόγων και να είναι μέλη αναγνωρισμένου ιππικού ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγοί ΦΙΧ μεταφοράς αλόγων θα πρέπει να έχουν μαζί τους νόμιμη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη των αλόγων, είτε είναι όμιλος, είτε αθλητής – ιππέας.