Τροχοί & TIR

Οι παραβάσεις με πρόστιμα και για τους τρεις: Ιδιοκτήτη, Οδηγό, Υπεύθυνο φόρτωσης

Συνυπεύθυνοι για ένα μεγάλο αριθμό παραβάσεων είναι κατά τον νόμο και οι τρεις βασικοί συντελεστές μιας μεταφοράς, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, ο οδηγός του, αλλά και ο υπεύθυνος φόρτωσης. Ωστό
Δευτέρα 02/10/2023 - 13:49
Κοινοποίηση στα Social Media
ελεγχος

Συνυπεύθυνοι για ένα μεγάλο αριθμό παραβάσεων είναι κατά τον νόμο και οι τρεις βασικοί συντελεστές μιας μεταφοράς, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, ο οδηγός του, αλλά και ο υπεύθυνος φόρτωσης.

Ωστόσο, στις περισσότερες παραβάσεις διαφέρει η βαρύτητα της ευθύνης του καθενός, με συνέπεια να διαφοροποιείται και το πρόστιμο. Για παράδειγμα, όταν η παράβαση αφορά στην υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους, το συνολικό πρόστιμο των 6.000 ευρώ μοιράζεται σε 2.500 ευρώ για ιδιοκτήτη και υπεύθυνο φόρτωσης και 1.000 για τον οδηγό. Γενικότερα, στον οδηγό αντιστοιχεί το μικρότερο πρόστιμο και στον ιδιοκτήτη το μεγαλύτερο.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουμε όλες τις παραβάσεις με συνυπευθυνότητα και των τριών, καθώς και το πρόστιμο που αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη (Ι), στον οδηγό (Ο) και στον υπεύθυνο φόρτωσης (ΥΦ).

 

PreviousNext