Το μεγάλο έργο της επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης πήρε έναρξη εργασιών με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και της κοινοπραξίας «Hill International N.V. – Ρόγκαν & Συνεργάτες ΑΕ» με προβλεπόμενη διάρκεια τους 46 μήνες.

Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους 460 μέτρων και ωφέλιμου βάθους 17,6 μέτρων τουλάχιστον, μια  πρόσθετη χερσαία ζώνη πλάτους 300 μέτρων κατά μήκος του νέου κρηπιδώματος, καθώς και όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά έργα για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του νέου προβλήτα.

«Στόχος μας είναι η έναρξη κατασκευής του έργου το συντομότερο δυνατό προκειμένου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να εξελιχθεί σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης.