Το ΠΕΙ, το ΤΕΘΡΙΠΠΟ και τα πρόστιμα 

Δευ, 08/11/2021 - 09:50
driver volvo οδηγός

«Τέθριππο» ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες το άρμα που το έσερναν 4 άλογα (τεσσάρων ίππων), αλλά και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) με την ονομασία «Τέθριππον» .

Το σύστημα «Τέθριππον» προορίζεται για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χορήγηση, επέκταση, ανανέωση και διαχείριση της άδειας οδήγησης ή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), υποσυστήματα και εφαρμογές για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων, τον προγραμματισμό της πρακτικής δοκιμασίας και των εργασιών των οικείων επιτροπών, την επιλογή και διαχείριση των εξεταστών και εποπτών, την καταχώριση των αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση κάθε σταδίου της διαδικασίας, την υποστήριξη του έργου της εποπτείας, της αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, καθώς και της έκδοσης της προσωρινής άδειας οδήγησης ή της εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

Τι, όμως, προβλέπεται για οδήγηση χωρίς Π.Ε.Ι. ; 

Με τον καινούργιο νόμο «Οδηγώντας με ασφάλεια», όποιος καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.