Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων για θέματα μεταφορών, το οποίο υπόσχεται πως θα μειώσει δραστικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων των πολιτών.

Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους για θέματα που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αυτά με τη σειρά τους, θα ζητούν τα σχετικά έγγραφα από το ΚΕΠ της Περιφέρειας και οι πολίτες σε διάστημα 15 ημερών θα λαμβάνουν απάντηση στο αίτημά τους. Σε πρώτη φάση στο σύστημα έχουν ενταχθεί 77 ΚΕΠ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενσωματωθούν και τα υπόλοιπα 74 που λειτουργούν στους δήμους που βρίσκονται στην επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής.

«Τηρούμε τη δέσμευσή μας για μείωση της γραφειοκρατίας και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με καινοτόμες παρεμβάσεις μειώνουμε τον χρόνο διεκπεραίωσης υποθέσεων από τέσσερις μήνες σε 15 ημέρες», δήλωσε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος δεν παρέλειψε να συμπληρώσει: «Μεγάλος μας στόχος είναι να καταφέρουμε όλες μας τις υπηρεσίες να τις προσφέρουμε στους πολίτες ψηφιακά και από απόσταση. Χωρίς να είναι απαραίτητη η προσωπική επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο που θα τον εξυπηρετεί. Όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου».

_mg_1k821-2_0.jpg

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, στο καθιερωμένο κόψιμο της κορδέλας, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων για θέματα μεταφορών.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Βασίλης Γιαννακόπουλος, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του επεσήμανε: «Οι κοινές μας αρχές συνίστανται σε τρείς βασικούς πυλώνες: Στην Οδική Ασφάλεια όπου σύντομα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους 66 Δήμους της Αττικής και των φορέων Εκπαίδευσης. Στη Διαφάνεια παντού με ιδιαίτερη έμφαση στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Στην ψηφιακή αναβάθμιση και ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών Μεταφορών ώστε να περιοριστούν δραστικά γραφειοκρατικά εμπόδια και φαινόμενα διαφθοράς».

Σημειώνεται, πως το «παρών» στα εγκαίνια έδωσαν τόσο ο υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών Γ. Γεωργαντάς, όσο και ο Γ.Γ. Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Ν. Σταθόπουλος, οι οποίοι χαιρέτισαν με ικανοποίηση την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής για τη λειτουργεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαστούν δημιουργικά για τη μετάβαση της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή.

_mg_1742-2_0.jpg

Από αριστερά: Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Βασίλης Γιαννακόπουλος και ο Υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών, Γ. Γεωργαντάς.

Οι 49 ψηφιακές υπηρεσίες που εξυπηρετούνται στα ΚΕΠ

Από τις 49 ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξυπηρετούνται πλέον στα ΚΕΠ, οι 35 είναι νέες και για αυτές μπορεί να γίνει τόσο υποβολή της αίτησης όσο και παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Επιπλέον, για δέκα νέες υπηρεσίες μπορεί να γίνει μόνο υποβολή του αιτήματος, ενώ υπάρχουν ακόμα 4 υπηρεσίες που ήδη παρέχονται ψηφιακά (υποβολή και παραλαβή).

Αναλυτικότερα, οι 35 νέες ψηφιακές υπηρεσίες (υποβολή και παραλαβή) είναι οι εξής:

 1. Μ-ΤΑΟ25: Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών/ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/αντιγράφου

 2. Μ-ΤΕΧ06: Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσικλετών –μοτοποδηλάτων (για προϋπηρεσία στην ελληνική επικράτεια)

 3. Μ-ΤΕΧ20: Αλλαγή δικαιούχου - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Αυτοκινήτων & πλυντηρίου-λιπαντηρίου

 4. Μ-ΤΑΟ04: Περί Μη Χορήγησης Π.Ε.Ι. Υπαγωγή σε εξαιρέσεις.

 5. Μ-ΤΕΧ02: Αναγγελία έναρξης συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων λόγω αλλαγής δικαιούχου.

 6. Μ-ΤΑΚ30: Οριστική διαγραφή Ε.Ι.Χ.. αυτοκινήτου, λόγω καταστροφής διάλυσης πριν τις 04-03-2004

 7. Μ-ΤΑΟ26: Αναγγελία Ίδρυσης & λειτουργίας Σχολής (και υποκαταστήματος Σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)

 8. Μ-ΤΕΧ19: Ανανέωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων ( στεγασμένου) & πλυντηρίου – λιπαντηρίου.

 9. Μ-ΤΕΧ23: Ανανέωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.

 10. Μ-ΤΕΧ11: Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

 11. Μ-ΤΑΟ27: Αναγγελία Ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

 12. Μ-ΤΕΧ03: Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα).

 13. Μ-ΤΑΟ24: Αναγγελία Έναρξης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών Και Εμπορευμάτων.

 14. Μ-ΤΕΧ35: Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις ή άδειας βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

 15. Μ-ΤΕΧ07: Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσικλετών –μοτοποδηλάτων (για προϋπηρεσία στην αλλοδαπή).

 16. Μ-ΤΕΧ47: Χορήγηση Νέας Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης μετά από έγκριση νέων σχεδιαγραμμάτων.

 17. Μ-ΤΑΚ31: Οριστική διαγραφή Οχήματος λόγω επαναταξινόμησης σε χώρα της Ε.Ε.

 18. Μ-ΤΑΟ28: Αναγγελία Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών από μέλος Της ΕΕ.

 19. Μ-ΤΕΧ36: Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη χωρίς Εξετάσεις.

 20. Μ-ΤΕΧ32: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ (χωρίς εξετάσεις).

 21. Μ-ΤΕΧ13: Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (αμιγώς LPG ή μικτό) δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

 22. Μ-ΤΕΧ38: Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου α,β,γ κατηγορίας.

 23. Μ-ΤΕΧ33: Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’(με εξετάσεις)

 24. Μ-ΤΕΧ14: Ανανέωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (πρατήριο παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG)(δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων).

 25. Μ-ΤΕΧ58: Χορήγηση Ειδικού διακριτικού Κλήσης (Ε.Δ.Κ)

 26. Μ-ΤΕΧ44: Βεβαίωση Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων σταθμών αυτοκινήτων - πλυντηρίων - λιπαντηρίων - μεικτών πρατηρίων (στο εκτός του υγραερίου τμήμα τους)

 27. Μ-ΤΕΧ12: Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (πρατήριο παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG)(δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων).

 28. Μ-ΤΕΧ04: Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα).

 29. Μ-ΤΕΧ34: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β’(χωρίς εξετάσεις).

 30. Μ-ΤΕΧ59: Χορήγηση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη S.V.O.

 31. Μ-ΤΕΧ49: Χορήγηση Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

 32. Μ-ΤΕΧ50: Αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων.

 33. Μ-ΤΕΧ56: Εξουσιοδότηση Συνεργείου για τοποθέτηση Συστήματος Περιορισμού ταχύτητας.

 34. Μ-ΤΕΧ57: Ανανέωση εξουσιοδότησης για τοποθέτηση Συστήματος Περιορισμού ταχύτητας.

 35. Μ-ΤΕΧ46: Άδεια Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου Και Φυσικού Αερίου εντός Λιμενικής Ζώνης Και Τουριστικών Λιμένων.

_mg_1832-2_0.jpg

Ο κ. Πατούλης ενημερώνεται για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων της Περιφέρειας Αττικής.

 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις 10 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, για τις οποίες μπορεί να γίνει μόνο υποβολή της αίτησης, αυτές είναι:

 1. Μ-ΤΑΟ20: Χορήγηση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατικού Δ.Χ Αυτοκινήτου.

 2. Μ-ΤΑΟ21: Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατικού ΔΧ Αυτοκινήτου.

 3. Μ-ΤΑΟ23: Χορήγηση Αντιγράφου Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

 4. Μ-ΤΕΧ28: Εξέταση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.

 5. Μ-ΤΕΧ29: Χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη.

 6. Μ-ΤΕΧ37: Χορήγηση γενικού πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητή, Ραδιοτηλεφωνητή

 7. Μ-ΤΑΟ30: Αναγγελία Ίδρυσης & Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων.

 8. Μ-ΤΑΟ31: Αναγγελία Ίδρυσης & Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

 9. Μ-ΤΑΚ22: Κοινοτική Άδεια Ε.Ε. ΓΙΑ Φ.Δ.Χ.

 10. Μ-ΤΑΚ21: Κοινοτική Άδεια Ε.Ε. ΓΙΑ Λ.Δ.Χ

Τέλος, οι 4 υπηρεσίες που ήδη παρέχονται ψηφιακά (υποβολή και παραλαβή) είναι:

 1. Μ-ΤΑΚ28 ΦΠ: Καταχώρηση οχήματος μετά από δήλωση κλοπής (για φυσικά πρόσωπα).

 2. 36030: Οριστική διαγραφή οχήματος (για φυσικά πρόσωπα).

 3. Μ-ΤΑΚ28 ΝΠ: Καταχώρηση Ι.Χ. μετά από δήλωση κλοπής (για νομικά πρόσωπα).

 4. 36141: Οριστική διαγραφή οχήματος (για νομικά πρόσωπα).

Αξίζει να επισημανθεί, κλείνοντας, ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών σήμερα προσέρχονται στις υπηρεσίες της καθημερινά 4.000 περίπου πολίτες, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων δεν θα χρειάζεται πλέον να ταλαιπωρείται.