Τροχοί & TIR

Προς απλούστευση οι διαδικασίες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Στην απλοποίηση και στην ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποσκοπεί η προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν πρόσφατα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ.
Τετάρτη 05/02/2020 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Η στιγμή της υπογραφής της προγραμματικής συμφωνίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από αριστερά: ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Νίκος Σταθόπουλος.
Η στιγμή της υπογραφής της προγραμματικής συμφωνίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από αριστερά: ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Νίκος Σταθόπουλος.

Στην απλοποίηση και στην ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποσκοπεί η προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν πρόσφατα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γιώργος Γεωργαντάς.

Η εν λόγω συμφωνία είναι η πρώτη που συνάπτεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ). Αποσκοπεί στην απομείωση των διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών υστερήσεων στους τομείς των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της υλοποίησης τεχνικών έργων, καθώς και της διοικητικής λειτουργίας του Υπουργείου.

Για αυτό το λόγο, θα συσταθεί διμερής ομάδα εργασίας, υπεύθυνη για την ταχεία και αποτελεσματική εξέλιξη των καθορισμένων δράσεων απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών. Επιπλέον, θα εργαστεί για την ανάδειξη και άλλων έργων που κρίνονται απαραίτητα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. «Η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται εργαλεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και προχωράμε γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Τι αναμένεται να αλλάξει

Αναλυτικότερα, οι διαδικασίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που σχεδιάζεται να απλοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες:

1. Άδεια οδήγησης (όλων των κατηγοριών) - Ειδική άδεια οδήγησης: Στόχος είναι η απλούστευση της διαδικασίας και η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών (ή/και μέσω ΚΕΠ). Αναμένεται η ταχύτερη έκδοση των αδειών οδήγησης, η συνολική μείωση του διοικητικού κόστους και η αποσυμφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

2. Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας ΕΙΧ οχημάτων: Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και η απλούστευση των διαδικασιών άρσης παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

3. Βεβαίωση και παρακολούθηση παραβάσεων του ΚΟΚ: Θα επιχειρηθεί ο επανασχεδιασμός και η υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του ΚΟΚ.

4. Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών οχημάτων (ΣΕΣΟ) – Point System: Ηλεκτρονικές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των παραβάσεων συγκριμένων διατάξεων του ΚΟΚ και της οδικής συμπεριφοράς των καθ’ έξιν παραβατών οδηγών. Αναμένεται να απλουστευθούν και να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δοθεί η δυνατότητα on line ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς τους στο Point System.

5. Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ): Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των ΣΒΑΚ και ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των στοιχείων (από το στάδιο της υποβολής τους έως την παρακολούθηση της υλοποίησής τους). Στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας για την έκδοση των προβλεπόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο γνωμοδοτήσεων. Το Υπουργείο σημειώνει πως τα ΣΒΑΚ αποτελούν κομβικό σημείο για τη συγχρηματοδότηση έργων και ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από μέρος των προστίμων που εισπράττονται υπέρ ΟΤΑ επί παραβάσεων ΚΟΚ.

6. Πλατφόρμα καταγγελιών (όπως για οδηγούς ταξί, εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών): Ηλεκτρονική καταγραφή / καταχώρηση επώνυμων καταγγελιών (μέσω κωδικών Taxis) και υποχρέωση ανατροφοδότησης από πλευράς διαχειριστή (ενημέρωση πορεία της καταγγελίας, συστάσεις, πειθαρχικές ποινές).

7. Διαχείριση οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος: Στόχος είναι το ηλεκτρονικό μητρώο αδειών κυκλοφορίας ιστορικών οχημάτων και προσδοκώμενο αποτέλεσμα η ενιαία διαχείριση των απαιτήσεων για έκδοση πινακίδων / άδειας κυκλοφορίας / τεχνικό έλεγχο από το Υπουργείο.

8. Αδειοδότηση διεθνών γραμμών λεωφορείων: Επανασχεδιασμός και υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα όλων των σχετικών διαδικασιών, που θα επιφέρει την ταχύτερη έκδοση των αδειών.

9. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων: Δωρεάν διάθεση από το Υπουργείο Άμυνας του συστήματος IRIS, που θα βοηθήσει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση και διακίνηση του συνόλου των εγγράφων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

10. Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου: Στόχος είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες και η βελτίωση της μηχανοργάνωσης και των διαδικασιών τήρησης του μητρώου.

11. Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση κυρώσεων μεταφορικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών: Αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και διασφάλιση συμμόρφωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών τους προς το θεσμικό πλαίσιο, μέσω της αξιόπιστης εφαρμογής του συναφούς κοινοτικού μηχανισμού.

12. Ηλεκτρονική φορτωτική (e – CMR): Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την μετάβαση στην ηλεκτρονική φορτωτική, που θα επιφέρει εξοικονόμηση διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις, ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και διευκόλυνση - αξιοπιστία του ελεγκτικού και κυρωτικού μηχανισμού.

PreviousNext