Τα ποινικά αδικήματα που στερούν την άδεια του οδικού Μεταφορέα

Παρ, 07/06/2019 - 09:00

Η εκπαίδευση, η οικονομική επιφάνεια και η αξιοπιστία είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα σε ένα φυσικό πρόσωπο.

Ως προς την αξιοπιστία, ο νόμος καθορίζει μια σειρά ποινικών αδικημάτων που στερούν από ένα φυσικό πρόσωπο το κριτήριο αυτό της αξιοπιστίας και άρα δεν μπορεί να λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έστω κι αν πληροί τις δύο άλλες προϋποθέσεις, της εκπαίδευσης και της οικονομικής επιφάνειας. Τα ποινικά αδικήματα είναι:

Λαθρεμπορία, μεταφορά μεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, εμπορία ανθρώπων, δουλεμπόριο, προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, απαγωγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη.

Επίσης, δεν θα πρέπει να:

  • έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή 6 μηνών ή παραπάνω για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας.

  • έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές μεταφορές ή την επαγγελματική ευθύνη.

  • έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος.

  • έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή 6 μηνών ή παραπάνω για παραβάσεις διατάξεων της οδικής κυκλοφορίας.

  • έχει καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή 6 μηνών ή παραπάνω για δύο τουλάχιστον παραβάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

  • έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία.

Το κώλυμα των παραπάνω περιπτώσεων παύει να υπάρχει εφόσον η ποινή χαρίστηκε.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο στερείται του κριτηρίου της αξιοπιστίας και στην περίπτωση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία.