Τροχοί & TIR

Προσοχή στα parking των φορτηγών

Ποια προτιμούν οι συμμορίες των κακοποιών. Εντυπωσιακά είναι τα συμπεράσματα μελέτης που εκπονήθηκε από την IRU, την Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών με τη συνεργασία ανεγνωρισμένων φορέων, σύμφωνα με
από Μανώλης Αγριμανάκης | Τετάρτη 31/07/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Επιλογή parking και ασφάλεια
Επιλογή parking και ασφάλεια

Ποια προτιμούν οι συμμορίες των κακοποιών.

Εντυπωσιακά είναι τα συμπεράσματα μελέτης που εκπονήθηκε από την IRU, την Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών με τη συνεργασία ανεγνωρισμένων φορέων, σύμφωνα με την οποία, οι κλοπές φορτηγών, νταλικών και εμπορευμάτων συνδέονται άμεσα με το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν τα parking των φορτηγών είτε αυτά βρίσκονται κατά μήκος του ευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητόδρομων, είτε στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Ωστόσο, αυξημένη επικινδυνότητα παρατηρήθηκε σε parking μειωμένης φύλαξης που βρίσκονται πλησίον συγκεκριμένων λιμένων της Ευρώπης και τα οποία (parking) αποτελούν χώρους υποχρεωτικής αναμονής των φορτηγών προκειμένου να πάρουν σειρά επιβίβασης στα πλοία.

Ενδιαφέρον στοιχείο, αποτελεί το γεγονός ότι η επικινδυνότητα αυτών των «λιμενικών» parking συνδέεται με την τοποθεσία, όχι του parking, αλλά του λιμανιού, αν δηλαδή το λιμάνι βρίσκεται πάνω στις ακολουθητέες διαδρομές των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη, όπως αυτό της Πάτρας, της Σικελίας, του Καλαί, του Ντόβερ κ.α.

Για τα parking των αυτοκινητόδρομων η μελέτη της IRU αναφέρει ότι ενώ όλα τα Parking εμφανίζονται ή διαφημίζονται ως ασφαλή, στην πραγματικότητα, τα μέτρα που λαμβάνουν – τεχνικά και προσωπικού φύλαξης – διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να είναι περισσότερο ευάλωτα στις επιθέσεις των κλεφτών και των οργανωμένων συμμοριών, ενώ άλλα parking, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας δεν τυγχάνουν της προτίμησης των κακοποιών.

Περίμετρος και είσοδος-έξοδος

Για παράδειγμα αναφέρεται η περίμετρος των parking. Σε άλλα υπάρχει μόνο φράκτης και φωτισμός, σε άλλα πλουσιότερος φωτισμός, ισχυρότερη περίφραξη και κάμερες ασφαλείας. Ακόμη πιο ασφαλή είναι τα Parking η περίμετρος των οποίων επιβλέπεται και από προσωπικό ασφαλείας και έχουν λάβει επιπλέον πρόσθετα μέτρα όπως η ύπαρξη μιας ζώνης ασφαλείας ενός ή δύο μέτρων μεταξύ της περιμέτρου και της άκρης των θέσεων στάθμευσης των φορτηγών. Αυτή η ζώνη μπορεί να επιβλέπεται με προσωπικό ή με κάμερες ή και τα δύο και αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας.

Εξίσου αποτελεσματικό μέτρο είναι και η ύπαρξη στην περίμετρο φράκτη ειδικών προδιαγραφών, όπως το ύψος του που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στα 1,80 μέτρα και η ενίσχυση του φράκτη εσωτερικά με πρόσθετες σιδεροκολώνες ώστε να είναι δύσκολη η καταστροφή του που θα διευκόλυνε την είσοδο των κλεφτών.

 

Μετά την περίμετρο, εξίσου κρίσιμα για την ασφάλεια του parking είναι τα σημεία εισόδου – εξόδου των νταλικών. Εδώ ισχύουν τα μέτρα του δυνατού φωτισμού, των καμερών ασφαλείας με δυνατότητα ανίχνευσης πεζών και της ηλεκτρονικής σύνδεσης του αριθμού της πινακίδας με το εισιτήριο εισόδου στο parking και με μια μπάρα, όπως συμβαίνει στα αεροδρόμια, στα ηλεκτρονικά διόδια και σε άλλους ελεγχόμενους χώρους.

Πέρα από τα παραπάνω, η μελέτη της IRU κάνει λόγο και για το προσωπικό ασφαλείας το οποίο θα πρέπει να παρακολουθεί τις κάμερες και να περιπολεί όχι μόνο στην περίμετρο, αλλά και μεταξύ των θέσεων στάθμευσης και, βέβαια, να έχει λάβει μια στοιχειώδη εκπαίδευση.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο μέσος χρόνος παραμονής των φορτηγών στα οργανωμένα parking κυμαίνεται από 8 έως 12 ώρες, χρόνος που αντιστοιχεί στη διανυκτέρευση του οδηγού ή στη λήψη της εβδομαδιαίας του ανάπαυσης –αν και με την πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται εκτός καμπίνας του φορτηγού.

Επιλογή parking και ασφάλεια

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο επιλογής parking και αυτό σχετίζεται βέβαια και με την ασφάλεια. Η IRU αναφέρει πως υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης και δυσκολίας κράτησης μιας θέσης στάθμευσης. Καλά ενημερωμένοι είναι οι υπεύθυνοι στόλων (fleet managers) των μεγάλων ευρωπαϊκών μεταφορικών επιχειρήσεων οι οποίοι μέσω συστήματος τηλεματικής παρακολουθούν τα φορτηγά τους, τα ωράρια των οδηγών, βλέπουν ποιες είναι οι επιλογές parking που έχουν και ανάλογα καθοδηγούν τον κάθε οδηγό. Οι ίδιοι (οι υπεύθυνοι στόλου) είναι σε θέση να προβαίνουν και σε προκράτηση και σε προπληρωμή θέσεων στάθμευσης, αλλά αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται στο 60% των parking.

Λιγότερο ενημερωμένοι είναι οι υπεύθυνοι στόλου εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό (70%) δηλώνουν αδυναμία λήψης ενημέρωσης για τα parking, το βαθμό ασφαλείας που παρέχουν και δεν ακολουθούν διαδικασία προκράτησης – προπληρωμής θέσης στάθμευσης.

Από την πλευρά τους, οι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές και οδηγοί δηλώνουν σε ποσοστό 75% ότι ανάλογα με τη χώρα που βρίσκονται και τον αυτοκινητόδρομο που ακολουθούν είτε θυμούνται τα parking που θα συναντήσουν λόγω των συχνών δρομολογίων που εκτελούν στην ίδια «γραμμή», είτε, συμπληρωματικά συμβουλεύονται το κινητό τους αντλώντας πληροφορίες από το internet για τα parking που έχουν να επιλέξουν με βάση όμως τη λήξη του ωραρίου οδήγησης και όχι με το βαθμό ασφαλείας που αυτά παρέχουν.

Συμπέρασμα: Η μελέτη αφού παραθέτει αναλυτικά και με διαγράμματα όλα τα παραπάνω, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη  ανάγκη θέσπισης ενός κοινού μέτρου ενημέρωσης για τα parking που βρίσκονται πάνω στο ευρωπαϊκό δίκτυο των αυτοκινητόδρομων. Προτείνει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού οδηγού όπου τα εμφανιζόμενα parking θα συνοδεύονται με αστέρια όπως στα ξενοδοχεία, αλλά βέβαια, οι υπηρεσίες που θα παρέχουν, θα έχουν να κάνουν πρώτα με την ασφάλεια και θα ακολουθούν οι λοιπές υπηρεσίες όπως εστιατόριο, δωμάτια ύπνου, τουαλέτες, ντουζιέρες κ.λ.π. Ο εν λόγω οδηγός αφενός θα ενημερώνεται διαρκώς και θα επικαιροποιείται με τις αλλαγές που θα επέρχονται και αφετέρου θα ελέγχεται για την ορθότητα των στοιχείων από μια Αρχή Ελέγχου που θα αποφασιστεί από κοινού με τους εμπλεκόμενους μεταξύ των οποίων βέβαια είναι και οι παραχωρησιούχοι, οι έχοντες δηλαδή την εκμετάλλευση των αυτοκινητόδρομων και των parking.

PreviousNext