Από την 1η Ιουνίου 2019, αλλάζει στη Σλοβενία ο περιορισμός της κυκλοφορίας εμπορευματικών μεταφορών για όλα τα τα βαρέα φορτηγά οχήματα άνω των 7,5 τόνων, στους δρόμους Jelšane - Postojna (G1-6) και Starod - Kozina (G1-7) και σε ορισμένους από τους κύριους και περιφερειακούς δρόμους στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η νέα ρύθμιση απαγορεύει, δηλαδή, την κυκλοφορία των φορτηγών που διασχίζοντας την Ιταλία, διέρχονται από τη Σλοβενία και κατευθύνονται προς χώρες όπως η Κροατία (αποκλείονται οι κροατικές επαρχίες: Istarska, Primorsko -Goranska και LičkoSenjska), η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η FYROM, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία και αντίστροφα.

Η κυκλοφορία των φορτηγών που πραγματοποιούν διέλευση, θα επιτρέπεται σε αυτούς τους δρόμους μέσω της Σλοβενίας, για οχήματα που προέρχονται από την Ιταλία και έχουν ως προορισμό την Κροατία (ισχύει μόνο για τα ακόλουθα μέρη της Κροατίας: Istra, Kvarner, Lika, Gorski Kotar) και αντιστρόφως, δηλαδή των οποίων το σημείο εκκίνησης / προέλευσης (π.χ. φόρτωση, έδρα της εταιρείας του μεταφορέα) βρίσκεται στην Κροατία και κατευθύνονται προς την Ιταλία.

Η ρύθμιση δεν απαγορεύει επίσης την κυκλοφορία φορτηγών που φορτώνουν στη Σλοβενία και κατευθύνονται προς την Κροατία ή στις προαναφερθείσες χώρες και αντιστρόφως. Εντός του χώρου της περιορισμένης χρήσης οδικής κυκλοφορίας, που φέρει πινακίδες κυκλοφορίας (μεταξύ της συνοριακής διέλευσης Kozina και Starod και μεταξύ Postojna και της συνοριακής διέλευσης Jelšane) επιτρέπεται η τοπική κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του νόμου περί οδών, που δηλώνει ότι η χρήση αυτού του δρόμου επιτρέπεται για τοπική κυκλοφορία σε περίπτωση περιορισμένης χρήσης του δημόσιου δρόμου για τράνζιτ κυκλοφορία.

Η απομακρυσμένη τράνζιτ κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 7,5 τόνων από την Ιταλία με κατεύθυνση την Κροατία (της ηπειρωτικής χώρας της Κροατίας), τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, τη Ρουμανία και αντιστρόφως, εκτρέπεται στον αυτοκινητόδρομο Α1 και στον αυτοκινητόδρομο Α2 Kozina-Ljubljana-Obrežje, ο οποίος χρησιμεύει ως η ασφαλέστερη παράλληλη οδική σύνδεση με καλύτερα κυκλοφοριακά και τεχνικά στοιχεία.

Η προαναφερθείσα ρύθμιση απαγορεύει την απομακρυσμένη τράνζιτ κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 7,5 τόνων μέσω της Σλοβενίας, η οποία συνεχίζει την πορεία της από τον αυτοκινητόδρομο Α4 προς τους κύριους ή περιφερειακούς δρόμους και στη συνέχεια μέσω των συνοριακών διελεύσεων Središče ob Dravi και Zavrč, προς την Κροατία και μετά προς τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, τη FYROM, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία και αντίστροφα

Τα φορτηγά οχήματα άνω των 7,5 τόνων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους επιτρέπεται να διέρχονται από τη Σλοβενία στον δρόμο Α4 και στη συνέχεια στους περιφερειακούς και κυριότερους δρόμους και στα σύνορα Središče ob Dravi και Zavrč στην Κροατία, εάν το σημείο εκκίνησης ή προορισμού τους (π.χ. φόρτωση, εκφόρτωση, η έδρα της εταιρείας του μεταφορέα) βρίσκεται στις κροατικές κομητείες του Varaždin και Medžimurje και αντιστρόφως. Στην κυκλοφορία εμπορευμάτων με αφετηρία ή προορισμό στη Σλοβενία δεν υπάρχει περιορισμός.

Στην περιοχή περιορισμένης κρατικής οδικής κυκλοφορίας που υπάρχουν οδικές πινακίδες (μεταξύ Ptuj και των συνοριακών διελεύσεων Središče ob Dravi ή Zavrč) επιτρέπεται η τοπική κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του νόμου περί οδών, το οποίο ορίζει ότι η χρήση αυτού του δρόμου επιτρέπεται για τοπική κυκλοφορία σε περίπτωση περιορισμένης χρήσης του δημόσιου δρόμου για τράνζιτ κυκλοφορία.

Επιπλέον, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε κυκλοφορία τράνζιτ φορτηγών άνω των 7,5 τόνων που οδηγούν από τον αυτοκινητόδρομο Α1, κατόπιν κατά μήκος των περιφερειακών οδών και μέσω της συνοριακής διέλευσης Dobovec και τη συνοριακή διέλευση Bistrica ob Sotli στην Κροατία. Στην περιοχή της περιορισμένης κρατικής οδικής κυκλοφορίας που φέρει σήμανση (πχ. ανατολικά του Celje και νότια του A1 έως τις συνοριακές διελεύσεις Dobovec ή Bistrica ob Sotli) επιτρέπεται η τοπική κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του νόμου περί οδών, σύμφωνα με την οποία η χρήση αυτού του δρόμου επιτρέπεται για τοπική κυκλοφορία σε περίπτωση περιορισμένης χρήσης του δημόσιου δρόμου για τράνζι κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τον καθορισμό των σημείων διέλευσης των συνόρων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τα διακρατικά συνοριακά σημεία διέλευσης Gibina, Razkrižje, Ormož και Zgornji Leskovec περιορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους, ενώ η εκροή φορτηγών οχημάτων άνω των 7,5 τόνων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους δεν είναι δυνατή.

Η τράνζιτ κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων άνω των 7,5 τόνων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους, εκτρέπεται επομένως στις συνδέσεις αυτοκινητοδρόμων (A1, A4 και A5), οι οποίες σε αυτή την περίπτωση χρησιμεύουν ως η ασφαλέστερη παράλληλη οδική σύνδεση με καλύτερα κυκλοφοριακά και τεχνικά στοιχεία.