Η ΟΛΘ Α.Ε., το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υποδομών και των δυνατοτήτων τους με το βλέμμα στο μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών, των σύγχρονων λιμένων και των ολοκληρωμένων λύσεων logistics.

Η τριμερής αυτή συνεργασία δίνει στους παραπάνω συνεργαζόμενους φορείς την ευκαιρία να συν-αξιοποιήσουν πολύτιμη γνώση, ακαδημαϊκή και πρακτική, με την προοπτική της από κοινού ανάληψης πρωτοβουλιών και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και επαγγελματικών συνεργειών στους τομείς της Λιμενικής Ανάπτυξης και Λειτουργίας, των Εμπορευματικών Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., τον Καθηγητή Αθανάσιο Καΐση, Πρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τον Δρ. Αθανάσιο Κελέμη, Γενικό Διευθυντή και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Με αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία για τη συνεργασία με το ΔΙ.ΠΑ.Ε και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εναρμονίζεται πλήρως με το όραμα μας για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως πύλη ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία και κύρια θαλάσσια πύλη για τη Νοτιοανατολική, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη».