9θέσια ταξί

φωτό: Περ. Νοτίου Αιγαίου
Φωτό αρχείου