Γιώργος Καραγιάννης

Πάτρα Πύργος
Φωτό: Κεντρική Οδός
Γιώργος Καραγιάννης
καραγιάννης βουλή