ΟΣΥ | Page 2 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΟΣΥ

Τα νέα Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ»), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), ανακοινώνει τον διορισμό από τις 20 Μαρτίου, νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΣΤΑΣΥ»), ωε εξής:
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2019. Ωστόσο, εκτιμάται ότι στις επόμενες ημέρες θα δοθεί παράταση.

Ο διαγωνισμός για τα 750 αστικά λεωφορεία: κατάθεση προσφορών μέχρι την 1/7/2019

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε στην ΕΕ προς έγκριση την προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 750 αστικών λεωφορείων και τη συντήρησή τους για 15 χρόνια.
Καθηλωμένα ένα στα τρία λεωφορεία τρολλευ bus

Καθηλωμένα ένα στα τρία λεωφορεία

Πάνω από 800 οχήματα σε σύνολο 2.500 λεωφορείων και τρόλεϊ βρίσκονται καθηλωμένα στα αμαξοστάσια είτε επειδή χρήζουν επισκευών αλλά δεν υπάρχουν κονδύλια για την αγορά ανταλλακτικών, είτε γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί για να τα κινήσουν.