σιδηροδρομικές μεταφορές

Φωτό: IRU
Σιδηροδρομικό κόμβο προς Βουλγαρία θα αποτελέσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (φωτο).
Δείτε ποιες εταιρείες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν μηχάνημα POS.
Δείτε τι έργα υποδομών περιλαμβάνει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.