Τεύχος #242 - Ιούνιος 2008

Διαβάστε αυτό το Μήνα - Τεύχος #242

Στα Λατομεία Λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα