Τροχοί & TIR

Προϋποθέσεις για ΑΟΜ σε Euro 4

Μία νέα εγκύκλιος του Υπουργείου ορίζει ότι όσες μεταφορικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) διαθέτουν ήδη, μέχρι 19 Σεπτέμβρη 2012, Άδεια Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) μπορούν τώρα βάσει του πρώτου νόμου (3887/2010) να ζητήσουν Άδεια για φορτηγό Euro 4 με την προϋπόθεση αυτό το φορτηγό να έχει αγορασθεί ή παραγγελθεί πριν τις 30 Απριλίου 2012.
Δευτέρα 01/10/2012 - 15:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Επειδή ο Νόμος 3887 των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών το 2010 χορηγούσε Άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ για φορτηγά Euro 4 και Euro 5 και ενάμιση χρόνο μετά ο Νόμος για το Μεσοπρόθεσμο (4038) χορηγούσε Άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ μόνο για φορτηγά Euro 5, χωρίς να μεσολαβεί κάποια μεταβατική διάταξη, έρχεται τώρα μία εγκύκλιος του Υπουργείου που ορίζει ότι όσες μεταφορικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) διαθέτουν ήδη, μέχρι 19 Σεπτέμβρη 2012, Άδεια Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) μπορούν τώρα βάσει του πρώτου νόμου (3887/2010) να ζητήσουν Άδεια για φορτηγό Euro 4 με την προϋπόθεση αυτό το φορτηγό να έχει αγορασθεί ή παραγγελθεί πριν τις 30 Απριλίου 2012.

Αυτό αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Τιμολόγιο αγοράς του φορτηγού αυτοκινήτου
  2. Καταχώρηση συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών στο όνομα του ενδιαφερόμενου
  3. Πιστοποιητικό ταξινόμησης (τελωνισμός) στο όνομα του ενδιαφερόμενου
  4. Σύμβαση πώλησης σε συνδυασμό με αποδεικτικά στοιχειά καταβολής μέρους ή όλου του τιμήματος για την αγορά του ΦΔΧ αυτοκινήτου

Υπενθυμίζουμε ότι για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα του μεταφορέα εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση για Euro 5 αυτοκίνητο εφόσον ζητήσουν άδεια από το κράτος ή Euro 4 εφόσον αποκτηθεί από ιδιωτική μεταβίβαση.

PreviousNext