Απόδοση ΦΠΑ για τα μισθωμένα στις ΚΤΕΛ ΑΕ λεωφορεία

Πέμ, 01/11/2012 - 00:00

Τα ΚΤΕΛ που λειτουργούν με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση β΄ του Ν. 2963/2001, τα οποία εκμεταλλεύονται αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία, καθώς και οι μέτοχοι αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους στα ΚΤΕΛ Α.Ε., έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, για την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν.

Δυνατότητα για δύο εκκαθαρίσεις ΦΠΑ των ΚΤΕΛ

 Σε δύο εκκαθαρίσεις μπορούν τα ΚΤΕΛ να υποβάλουν τον ΦΠΑ μία για την περίοδο που ίσχυε ο συντελεστής 13% και μία για την περίοδο του 23%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1194 – 5/10/12) του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη ορίζεται ότι «είναι δυνατή η έκδοση περισσότερων εκκαθαρίσεων που αφορούν παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός ημερολογιακού τριμήνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω ΑΥΟ ΠΟΛ 1182/12 ισχύει από 21.9.2012 (ημερομηνία δημοσίευσής της) και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ολόκληρο το τίμημα της μίσθωσης λεωφορείων που αφορά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με τον κανονικό συντελεστή, διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η έκδοση μιας εκκαθάρισης για το χρονικό διάστημα από 1.7.12 μέχρι 20.9.12, στην οποία θα υπολογιστεί ο φόρος με το συντελεστή που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή (13%) και μια εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 21.9.12 μέχρι 30.9.12, στην οποία ο φόρος θα υπολογιστεί με τον κανονικό συντελεστή.

Αναλυτικά, στο τεύχος Νοεμβρίου δημοσιεύεται ολόκληρη η σχετική απόφαση