ΜΑΝ TGS

Στο εργοτάξιο με ΜΑΝ TGS 41.470
ΜΑΝ TGS 35.470 8x4 BB CH