Με εξαίρεση τα ελαφρά επαγγελματικά, οι άλλες κατηγορίες των φορτηγών παρουσίασαν μια αισθητή στασιμότητα στις ταξινομήσεις των καινούγιων σε αντίθε- ση με τα μεταχειρισμένα που κατέγραψαν ακόμη ένα μήνα σημαντικών πωλήσεων. Αλλά και στα λεωφορεία, ο Νοέμβρης δεν πήγε καλά για τα καινούργια, ενώ αυξητικά συνεχίστηκε η πορεία των μεταχειρισμένων. Έτσι, διαφαίνεται ότι το κλείσιμο της χρονιάς, θα φέρει τα φορτηγά πάνω από 8 τόνους, κοντά στις τριακόσιες μονάδες, αφή- νοντας στα ελαφρά κάτω των 3,5 τόνων να κάνουν τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι και να οδηγούν την κούρσα και για το 2015. Στην προώθηση των πωλήσεων των vanette, των ελαφρών επαγγελματικών μέχρι 2,5 τόνους αναμένεται να συμβάλλει και ο πρόσφατος νόμος που απαλλάσσει τους αγοραστές αυτής της κατηγορίας από την απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας, θα μπορούν δηλαδή χωρίς κανένα τυπικό κώλυμα να επιλέξουν μεταξύ ενός επιβατικού ή ενός επαγγελματικού μέχρι 2,5 τόνους. Πάντως, οι πληροφορίες του Τ&Τ ανα- φέρουν ότι η χρονιά έκλεισε με σημαντικές πωλήσεις, οι οποίες θα εμφανιστούν αργότερα στις ταξινομήσεις. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, τρεις μάρκες μοι- ράζονται 100 φορτηγά πάνω από 16 τόνους – προμήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και άλλες πωλήσεις εκτός δήμων και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε μεγάλες γνωστές μεταφορικές εταιρείες –διάβαζε Μαρίνος, Eurologic, αλλά και σε μικρότερες εταιρείες στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, καθώς και σε μεμονωμένους σκανιάκηδες. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα των πωλή- σεων του 2014, είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη του 2013 και φυσικά, όλοι περιμένουμε η καινούργια χρονιά να κάνει τη μεγάλη διαφορά, καθώς θα είναι η πρώτη μετά την κρίση με ρυθμό ανάπτυ- ξης από τον πρώτο κιόλας μήνα, εκτός και αν σημειωθεί απότομο πισωγύρισμα λόγω πολιτικών εξελίξεων. Θα δείξει…