Καμιά μείωση ΦΠΑ δεν επέρχεται στις εμπορευματικές μεταφορές, ο ΦΠΑ παραμένει στο 23% (παρά τις υποσχέσεις για μείωση) ενώ αλλαγές επέρχονται στις επιβατικές μεταφορές καθώς όλα τα εισιτήρια ανεβαίνουν στο συντελεστή 23% ο οποίος σύμφωνα με τις τελικές προτάσεις θα ισχύει τόσο για τις αστικές όσο και για τις υπεραστικές συγκοινωνίες που είχαν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ (13% στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ).

Παράλληλα, αυξάνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των μεταφορικών εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων από το 26% στο 28% για τη χρήση του 2016. Η ελληνική πλευρά έχει προτείνει αύξηση του συντελεστή στο 29%. Μεγαλύτερη θα είναι και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από το 55% στο 100% για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις προσωπικές εταιρείες (περιλαμβάνονται και οι μεμονωμένοι μεταφορείς) και από το 80% στο 100% για τις ανώνυμες εταιρείες, περιλαμβανομένων φυσικά και των Μεταφορικών. Ακόμη, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακριβώς, αυξάνει και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2015.

Πήραν πίσω το 26% για τα ξένα φορτηγά

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πλήρης υπαναχώρηση της κυβέρνησης στην προκαταβολή φόρου 26% που απαιτούσε στις εισαγωγές προϊόντων αλλά και υπηρεσιών από τρίτες χώρες. Η διάταξη που μόλις πριν δύο μήνες είχε ψηφιστεί, και επέβαλλε την προκαταβολή 26% στα κόμιστρα των φορτωτικών μεταφορικών εταιρειών με έδρα συγκεκριμένες τρίτες χώρες (φορολογικού κινδύνου) αποσύρθηκε – σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Τ.Τ. – κάτω από την πίεση που ασκήθηκε τόσο από τους Έλληνες εισαγωγείς όσο και από τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών με πρώτη τη Βουλγαρία, η οποία έστειλε «τελεσίγραφο» στην ελληνική κυβέρνηση λέγοντας ότι, το μέτρο είναι αντίθετο με την κοινοτική νομοθεσία και ότι αν δεν αποσυρθεί τότε και η Βουλγαρία θα επιβάλει προκαταβολή φόρου σε όσους Βούλγαρους τουρίστες θα επισκέπτονται τη χώρα μας – που σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα κατευθύνει τον τουρισμό της σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδας.

Πτώση μεταφορικού έργου

Η νέα φοροκαταιγίδα αναμένεται να επιφέρει παραπέρα μείωση του μεταφορικού έργου εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης και των εισαγωγών αντίστοιχα. Η αύξηση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα που, δυστυχώς, είναι σχεδόν όλα εισαγόμενα, θα επιφέρει μείωση στην κατανάλωσή τους, στη διακίνησή τους, στην εισαγωγή τους κ.λπ.

Σημείωση: Τα οριστικά φορολογικά μέτρα όπως θα ισχύουν μετά την ψήφισή τους από τη Βουλή θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.troxoikaitir.gr και θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος.