Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια οκτώ (8) αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ για την κάλυψη των αναγκών ανίχνευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συνολικού προϋπολογισμού 25.203.248,00. Όμοια συστήματα, λειτουργούν ήδη σε λιμάνια και συνοριακά σημεία εισόδου στη χώρα μας και φαίνεται πως «βγάζουν τα λεφτά τους» και με το παραπάνω, καθώς μέχρι τώρα έχουν εντοπίσει πλήθος περιπτώσεων παράνομης εισαγωγής προϊόντων με τους επιβληθέντες δασμούς και πρόστιμα να ανέρχονται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ, υψηλής ενέργειας, το οποίο παρέχει ακτινοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, που μαζί με επιπρόσθετα λογισμικά υποβοήθησης αναγνώρισης στόχων, αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, είναι ικανό να ελέγχει οχήματα και εμπορευματοκιβώτια μήκους έως 20 μέτρα, πλάτους έως 2,6 μέτρα και ύψους τουλάχιστον 4,5 μέτρα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, με διαπερατότητα τουλάχιστον 290mm ατσάλι και με ικανότητα πλήρους διαχωρισμού, με διακριτή και πραγματική απεικόνιση του ελεγχόμενου φορτίου σε οργανικά ανόργανα και μικτά υλικά.