Αίρονται οι περιορισμοί: Εκδρομές με κάθε λεωφορείο

Πέμ, 14/06/2018 - 12:45

Με κάθε μέσο -ιδιόκτητο ή μισθωμένο- δύνανται τα τουριστικά γραφεία να εκτελούν εκδρομές και περιηγήσεις.

Αυτό διευκρινίζεται με το άρθρο 44 του πολυνομοσχεδίου που συζητείται σήμερα (14/6/2018) στη Βουλή προς ψήφιση και με το οποίο αντικαθίσταται η περίπτ. α’ της παρ. 2 άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199) που όριζε ότι «Στις εργασίες των τουριστικών γραφείων περιλαμβάνεται η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας δια ιδιόκτητου ή μισθωμένου επί τούτου μεταφορικού μέσου ή δημόσιας χρήσης θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων».

Αυτή η παράγραφος σε συνδυασμό με το νόμο 711/1977 που ορίζει ότι «το μεταφορικό έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσώπων επ’ αμοιβή…», οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται η δυνατότητα διοργάνωσης οργανωμένων εκδρομών από τουριστικά γραφεία με οποιαδήποτε άλλα οχήματα (Ι.Χ.) πλην των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

Κρίθηκε, λοιπόν, ότι αυτή η ερμηνεία δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη και τώρα, με το πολυνομοσχέδιο αντικαθίστανται τα παραπάνω και ορίζεται ότι η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων «διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα.».