Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι η βεβαίωση καταλληλότητας του βυτιοφόρου οχήματος η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Αυτό αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του υπουργείου Υγείας προς το υπ. Μεταφορών στο οποίο τονίζεται επίσης η ανάγκη διενέργειας ελέγχων από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα.

Αναλυτικότερα, το υπ. Υγείας επισημαίνει τα εξής: Η μεταφορά του νερού με βυτία, πλοία, δοχεία γίνεται αφού προηγηθεί η σχετική άδεια από την οικεία Δημοτική Αρχή και βεβαίωση που θα αναγράφει την προέλευση του νερού προ πόση.

Στο βυτίο, πλοίο ή δοχείο θα αναγράφεται το είδος του νερού, και η προέλευσή του και αυτό θα επιβεβαιώνεται από την οικεία Δημοτική Αρχή.

Τα βυτία, πλοία κ.λ.π θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο που δεν επιδέχεται οξείδωση και δεν θα φέρουν εσωτερικές συγκολλήσεις με μόλυβδο, θα έχουν στον πυθμένα στόμιο πλήρωσης που θα κλείνει στεγανά με σιδερένιο κοχλιωτό πώμα.

Τα βυτία και τα δοχεία θα πληρούνται με αντλίες και σιδηρές σωληνώσεις και η παροχή του νερού θα γίνεται με στρόφιγγα και σιδηρές σωληνώσεις. Μια φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται και θα υπόκεινται σε έκτακτους ελέγχους της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας και Δημοτικής Αρχής. Για την καταλληλότητα του υλικού κατασκευής των δεξαμενών, και των τυχόν επιχρισμάτων των εσωτερικών τοιχωμάτων θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. (Γενικού Χημείου του Κράτους).

Τονίζεται ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μεταφερόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα διενεργούνται σε όλο το δίκτυο διακίνησης (στην πηγή, στα βυτία, υδροφόρα πλοία, στους χώρους εκφόρτωσης και στις θέσεις που παρέχεται στον καταναλωτή) και στην περίπτωση που στη διακίνηση και μεταφορά του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εμπλέκονται δύο και τρεις Περιφερειακές Ενότητες, τότε πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινότητα του παρεχόμενου νερού.