Η εταιρεία Power Clean επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες στον τομέα του καθαρισμού μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων.

Στο περίπτερό της στην έκθεση TRANSPORT SHOW 2018, παρουσίασε ένα μικρό μόνο μέρος από τα μηχανήματά της, τα οποία καθαρίζουν φίλτρα μικροσωματιδίων (DPF) παντός τύπου. Επιπλέον, η εταιρεία αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ντεπόζιτων καυσίμου (μεταλλικών και πλαστικών) πετρελαιομηχανών από σκουριά και μύκητες, όπως και των σασμάν, των κινητήρων και των ψυγείων.

Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως η εταιρεία φέρει έγκριση του ΥΠΕΚΑ για την πανελλαδική συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων.