Τροχοί & TIR

Ε.Ε.: Ναι στη μείωση κατά 35% των εκπομπών CO2

Υψηλότερο στόχο (35%) υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές από ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30%), για τη μείωση μέχρι το 2030 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα νέα φορτηγά, ορίζοντας ένα ενδιάμεσο στόχ
Τετάρτη 05/12/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Υψηλότερο στόχο (35%) υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές από ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30%), για τη μείωση μέχρι το 2030 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα νέα φορτηγά, ορίζοντας ένα ενδιάμεσο στόχο περιορισμού κατά 20% μέχρι το 2025 (βλέπε ΤΡΟΧΟΙ & TIR Νοεμβρίου, σελ. 24).

Επιπλέον, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές (τουλάχιστον 50% λιγότερες εκπομπές ρύπων), θα αντιπροσωπεύουν μέχρι το 2030 μερίδιο αγοράς 20% επί των πωλήσεων νέων μοντέλων, ενώ ο ενδιάμεσος στόχος ως το 2025 τέθηκε στο 5%. Ακόμα, πριν από το τέλος της δεκαετίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει σχέδια για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, των εκπομπών CO2, που προκύπτουν από τις οδικές μετακινήσεις.

Προκειμένου να γίνει η ομαλή μετάβαση στην εποχή των μηδενικών ρύπων, η Ε.Ε. θα πρέπει να βοηθήσει τους εργαζομένους στην αυτοκινητοβιομηχανία να μάθουν νέες δεξιότητες, ανακατανέμοντας το ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την εν λόγω μετάβαση.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι παραπάνω στόχοι έτυχαν ευρείας αποδοχής από τους ευρωβουλευτές, καθώς τους υπερψήφισαν 373, με τις αρνητικές ψήφους να είναι 285 και οι αποχές 16. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει τώρα να διαπραγματευθούν με τα μέλη του Συμβουλίου των Υπουργών.

Στο ίδιο τεύχος #368

PreviousNext