Ιδιαίτερα φιλόδοξο είναι το business plan 2018-2022 της Foodlink, καθώς προβλέπει διπλασιασμό του κύκλου εργασιών (στα 100 εκ. ευρώ), τόσο μέσω της οργανικής ανάπτυξης όσο και με τη βοήθεια μιας δρομολογούμενης εξαγοράς στο χώρο των logistics.

«Παρατηρείται μια σαφής τάση συγκέντρωσης του κλάδου μας σε μικρότερο αριθμό εταιρειών. Ο στόχος των 100 εκ. ευρώ δημιουργεί την απαραίτητη κρίσιμη μάζα για εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και συνεργειών. Επίσης, ένα τέτοιο μέγεθος θα καταστήσει την εταιρεία πολύ σημαντική στα Βαλκάνια, παρά το γεγονός ότι θα διαθέτει παρουσία μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο.», δήλωσαν σχετικά οι κ.κ. Βασίλης Καρακουλάκης και Αχιλλέας Μάμαλης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αντίστοιχα.

Σήμερα η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά σε ό,τι αφορά τα «συμβολαιακά (contract) logistics», ανεβάζει μερίδια στο κομμάτι των διεθνών μεταφορών, δραστηριοποιείται στο e-shop management και φέτος εξαγόρασε μία εταιρεία στην Κύπρο. Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου και τις μέχρι τώρα ενδείξεις, εκτιμάται για το σύνολο του 2018 ένας κύκλος εργασιών γύρω στα 55 εκ. ευρώ και ένα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κοντά 2,5 εκ. ευρώ. Με βάση το business plan, ο κύκλος εργασιών του 2019 θα αυξηθεί περαιτέρω, στα 59 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, η διοίκηση της Foodlink σημείωσε πως η εταιρεία ενδιαφέρεται για τη μετάταξή της από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το θέμα αυτό να εξεταστεί σύντομα. Ακόμα, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας αναμένεται να παρουσιάσει πτωτική πορεία, μέχρις ότου υλοποιηθεί η προγραμματισμένη εξαγορά, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της απόκτησης άλλης εταιρείας με συνδυασμό τόσο μετρητών όσο και μετοχών. Τέλος, η διοίκηση ανέφερε πως οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα κάνουν outsourcing (εξωτερική ανάθεση) τις εργασίες των logistics, γιατί έτσι εξασφαλίζουν καλύτερες υπηρεσίες με μικρότερο κόστος, τονίζοντας πως προς την ίδια κατεύθυνση στρέφονται ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις.