Ένα σημείο εισόδου από Τουρκία προς Βουλγαρία

Τετ, 16/01/2019 - 01:00

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2018, οι μεταφορείς που εξέρχονται της Τουρκίας με προορισμό τη Βουλγαρία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο τη συνοριακή τελωνειακή πύλη «Hamzabeyli».

Το παραπάνω αφορά στις μεταφορές που πραγματοποιούνται υπό το καθεστώς TIR και το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης. Εξαίρεση αποτελούν οι μεταφορές που υπόκεινται στον κτηνιατρικό έλεγχο και την καραντίνα των φυτών. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε προκειμένου να μειωθεί η πυκνότητα και ο μεγάλος όγκος στις συνοριακές τελωνειακές πύλες «Kapikule» και «Kapitan Andrevo».