Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον, που επέδειξαν οι υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε. στην τελευταία τους συνάντηση για τις συνδυασμένες μεταφορές, καθώς συμφώνησαν όλοι στην παροχή κινήτρων υπέρ του σιδηρόδρομου (ως συνήθως, θα προσθέσουμε εμείς).

Ειδικότερα, για τις εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων συμφωνήθηκε η παροχή κινήτρων, ώστε τα εμπορεύματα, να εκτρέπονται από τα φορτηγά και να διακινούνται με τον σιδηρόδρομο ή με πλωτά μέσα, όπου υπάρχουν (ποτάμιες φορτηγίδες).

Η παροχή κινήτρων θα περιληφθεί σε μια νέα δέσμη μέτρων για τις συνδυασμένες μεταφορές, που θα τροποποιεί τη σχετική οδηγία του 1992 (προέβλεπε μεταξύ άλλων το γνωστό, αλλά ατυχές πρόγραμμα Marco Polo) και θα ευνοεί τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τα κίνητρα που θα θεσπιστούν, θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο ορισμός της συνδυασμένης μεταφοράς, δηλαδή των ελάχιστων χιλιομετρικών αποστάσεων, που θα πρέπει να εκτελούνται με τα φορτηγά π.χ. από το σιδηροδρομικό terminal ή το λιμάνι.