Σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 1 της σύμβασης TIR «Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να αποκλείει προσωρινά ή οριστικά, από το ευεργέτημα των διατάξεων της σύμβασης, κάθε πρόσωπο υπαίτιο σοβαρής παράβασης των νόμων και τελωνειακών κανονισμών που εφαρμόζονται στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων».

Η παραπάνω διατύπωση είχε σε αρκετές περιπτώσεις προκαλέσει σοβαρές προστριβές μεταξύ διεθνομεταφορέων και κρατικών αρχών ως προς το ποιος είναι αυτός που κρίνει, αν η παράβαση είναι λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, που θα οδηγούσε σε προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό του μεταφορέα από τη νομοθεσία TIR.

Ήρθε, λοιπόν, τώρα ο νομοθέτης να ορίσει ότι οι αρχές του κράτους εντός του οποίου σημειώνεται η παράβαση είναι οι αρμόδιες να κρίνουν τη σοβαρότητα της παράβασης και ότι μια παράβαση επαναλαμβανόμενη θα μπορούσε να κριθεί ως σοβαρή.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Ιανουαρίου (369) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.