Τροχοί & TIR

Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης βυτιοφόρων

«Σε όλα τα μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, εγκα
Πέμπτη 10/01/2019 - 01:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Στην πράξη, η παρακολούθηση όλων των οχημάτων μεταφοράς καυσίμων θα γίνεται με GPS.
Στην πράξη, η παρακολούθηση όλων των οχημάτων μεταφοράς καυσίμων θα γίνεται με GPS.

«Σε όλα τα μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, εγκαθίστανται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση». Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία στο νόμο 4583/18-12-2018, ενώ θα ακολουθήσει κοινή υπ. απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση.

Στην πράξη, η παρακολούθηση όλων των οχημάτων μεταφοράς καυσίμων θα γίνεται με GPS. Ταυτόχρονα, η θέση των οχημάτων, τα στοιχεία φόρτωσης, εκφόρτωσης, οι ποσότητες κ.λπ. θα καταγράφονται αναλυτικά και ηλεκτρονικά στο Κέντρο Λήψης Σημάτων που θα λειτουργήσει σύντομα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρόκειται για μια νέα βάση υποδοχής και καταγραφής δεδομένων με δυνατότητα επεξεργασίας και διαχείρισης των στοιχείων Μητρώου μεταφορικών μέσων, δρομολογίων μεταφορικών μέσων και σημάτων (γεωγραφικό στίγμα, τηλεμετρίας ή άλλη προβλεπόμενη σηματοδοσία) των μεταφορικών μέσων. Ο εντοπισμός τυχόν παράβασης θα αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ και άλλους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς μαζί με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των ελέγχων και την αποκάλυψη των παραβατών της νομοθεσίας.

PreviousNext