Σε άνοδο οι ταχυμεταφορές δεμάτων

Πέμ, 17/01/2019 - 08:00
Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διέθεταν το 2017 στο σύνολό τους πάνω από 1.570 καταστήματα, (συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων δικτύου) και 455 θυρίδες υποδοχής, κατείχαν πάνω από 5.950 οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα) και απασχολούσαν πάνω από 10.050 υπαλλήλους.

Συνεχής άνοδος των υπηρεσιών ταχυμεταφορών γενικά και των δεμάτων ειδικότερα, αποτυπώνεται στην ετήσια επισκόπηση αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2017, που δημοσίευσε πρόσφατα η Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός, πως η αγορά των δεμάτων (και μικροδεμάτων), η οποία αν και διακινεί μόλις το 12% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων, αποφέρει το 45% των συνολικών εσόδων. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τη διακίνηση 43,4 εκ. δεμάτων-μικροδεμάτων ανήλθαν σε 249,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 4,2% σε σχέση με το 2016.

Η διαχρονική αύξηση του πλήθους και των εσόδων των δεμάτων – μικροδεμάτων καθώς και η αντίστοιχη πτώση του πλήθους και των εσόδων των διακινούμενων φακέλων, οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και της υποκατάστασης της επιστολικής αλληλογραφίας από την ηλεκτρονική.

Το 2017, στην αγορά των δεμάτων-μικροδεμάτων κυριάρχησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, κατέχοντας το 93,4% ως προς το πλήθος και το 92,5% ως προς τα έσοδα. Πρόπερσι, στην αγορά εισήλθαν 79 νέες επιχειρήσεις, ανεβάζοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 543.

Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 43% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 57% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (31%) από ότι τα δέματα –μικροδέματα (69%). Ο κομβικός ρόλος του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε περαιτέρω ώθηση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, καθώς το ένα πέμπτο περίπου των εσόδων τους προήλθε από αποστολές προς το εξωτερικό.

Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διέθεταν το 2017 στο σύνολό τους πάνω από 1.570 καταστήματα, (συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων δικτύου) και 455 θυρίδες υποδοχής, κατείχαν πάνω από 5.950 οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα) και απασχολούσαν πάνω από 10.050 υπαλλήλους. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός, τέλος, πως οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, διακίνησαν το 85% των ταχυδρομικών αντικειμένων, καταλαμβάνοντας μερίδιο 82% των εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών.