Αίτηση και δικαιολογητικά για υπαγωγή στο Μεταφορικό Ισοδύναμο Εμπορευμάτων

Προσοχή: Δικαιούχοι Μ.Ι. είναι οι εμπορικές/παραγωγικές κ.λ.π. επιχειρήσεις και όχι οι Μεταφορικές.

Οι δικαιούχοι υπαγωγής στο Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) των νησιωτικών επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσφατη κοινή απόφαση των υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναφέρονται επίσης οι Φορείς υλοποίησης, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας, ο τρόπος πιστοποίησης των ωφελούμενων επιχειρήσεων και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής (M.A.N.) επιχείρησης, η διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης [λήψης του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.)], ο τρόπος (μαθηματικός τύπος) υπολογισμού, η διαδικασία καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων, η διαδικασία επαλήθευσης των πράξεων, ο τρόπος υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των ωφελούμενων μονάδων και η εξόφληση των δαπανών της πράξης.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Οκτωβρίου (366) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.

Στο ίδιο τεύχος: